Een ondernemer, die gaat trouwen, kan dit het beste onder huwelijkse voorwaarden doen. De privé-vermogens van de beide echtgenoten zijn dan van elkaar gescheiden. Het privé-vermogen van de andere echtgenoot loopt zo geen bedrijfsrisico.

Huwelijkse voorwaarden kunnen echter fiscaal nadelig zijn bij overlijden van de ondernemer. De andere echtgenoot kan dan een flink bedrag erven, waarover erfbelasting verschuldigd is. Het vermogen van de ondernemer is namelijk flink gegroeid en veel groter dan dat van zijn partner. Zelfs hoger dan het voor erfbelasting fiscaal vrijgestelde bedrag van ruim € 600.000,--.
Om dat te voorkomen kunnen de echtgenoten hun al bestaande huwelijkse voorwaarden omzetten in een gemeenschappelijk eigendom van het vermogen. Is sprake van een solide huwelijk of samenleving dan is dat geen probleem. Zakelijk gezien ook niet wanneer de onderneming in de vorm van een BV wordt gedreven. Dan lopen zij beiden in privé geen ondernemingsrisico en delen zij wel die hoge vermogensopbouw.


Willen zij ook het risico van delen bij echtscheiding vermijden ? Dan kan volstaan worden met het opnemen van een finaal verrekenbeding bij overlijden. Dit is dan van toepassing en alleen gericht op het besparen van erfbelasting. De huwelijkse voorwaarden en daarmee de vermogensscheiding blijven verder hetzelfde.

Het beste is om zo'n beding vóór het huwelijk in de voorwaarden op te nemen. Bij overlijden wordt dan voor de berekening van de waarde van de nalatenschap gedaan alsof de beide echtgenoten in gemeenschap van goederen waren gehuwd. Zo'n beding resulteert in een gezamenlijke waarde bij overlijden. Deze valt dan uiteen in twee gelijke helften en leidt zo tot een lagere nalatenschap. Want het grote vermogen en het kleine vermogen zijn gemeenschappelijk geworden, waardoor de echtgenoot met het minste vermogen door het beding erop vooruitgaat. Dit maakt de nalatenschap kleiner, waardoor daarover minder erfbelasting verschuldigd is !

Dat het in de praktijk vaak ingewikkelder is dan hiervoor beschreven wordt doet niets af aan de richting die dit artikel aangeeft. Wel zal een advies in dezen altijd op uw individuele situatie toegesneden moeten worden.