Jan is directeur en enig aandeelhouder (DGA) van zijn BV. Hij is getrouwd met Jeanne. Zij hebben 2 kinderen, Bas en Teun, allebei al het huis uit. Zij zijn Jan's erfgenamen. Als hij zou overlijden, gaan zijn aandelen naar Jeanne of zijn kinderen. Is er dan een manier om de dan eventueel verschuldigde dividendbelasting, al dan niet gedeeltelijk, te voorkomen ?

Dat hangt ervan af hoe Jan getrouwd is. Dat kan zijn in gemeenschap van goederen, maar het kan ook zijn onder huwelijkse voorwaarden. Wanneer kiest hij voor het ene en wanneer voor het andere regime ? Het is overigens tegenwoordig een stuk gemakkelijker om tussen beiden te wisselen.
Box 2-heffing in de inkomstenbelasting ?

Bij overlijden. Bij zijn overlijden is door zijn erfgenamen direct deze 25% aanmerkelijk belangheffing, zeg maar dividendbelasting, verschuldigd indien en voor zover er beleggingen in zijn BV zitten die niet als ondernemingsvermogen kunnen worden aangemerkt. Denk bijvoorbeeld aan onroerend goed dat is verhuurd aan derden of overtollige liquiditeiten (effecten en banktegoeden).


Uitstel belastingheffing.
 Deze belastingheffing kan door zijn erfgenamen worden uitgesteld indien en voor zover zijn BV een actieve onderneming drijft of ten minste 5% van de aandelen houdt in een dochter-BV waarin zo'n bedrijf wordt gevoerd.


Dividend uitkeren.
 Zijn erfgenamen hebben de mogelijkheid om belastingvrij dividend uit zijn BV te halen om daarmee die dividendbelasting te voldoen. Daarvoor is het wel nodig dat zij binnen 2 jaar na zijn overlijden daarvoor een verzoek bij de fiscus indienen. Huwelijkse voorwaarden verstandig ?

Finaal verrekenbeding. In veel huwelijkse voorwaarden zijn (finale) verrekenbedingen opgenomen die ertoe dienen om bij echtscheiding en/of overlijden af te rekenen alsof de echtgenoten in algehele gemeenschap van goederen waren gehuwd. Het voordeel van de gemeenschap van goederen is dat bij overlijden die dividendbelasting voor 50% kan worden uitgesteld.


Notabene.
 Een finaal verrekenbeding heeft dit voordeel niet. Dit betekent dat afrekening over beleggingsvermogen in de BV bij een finaal verrekenbeding in geval van overlijden altijd aan de orde is.

Naar gemeenschap van goederen. Een voor de hand liggende stap om die dividendbelasting (voor ten minste 50%) bij overlijden te voorkomen, is om de huwelijkse voorwaarden om te zetten naar een algehele gemeenschap van goederen. In theorie kan dit zelfs in het zicht van overlijden van Jan, de DGA, worden gedaan. Dit leidt dan niet tot dividend- of schenkbelasting.

Conclusie: Bij vererving van uw BV is dividendbelasting met betrekking tot beleggingen direct verschuldigd. Door uw huwelijkse voorwaarden, al dan niet met finaal verrekenbeding, tijdig om te zetten naar een gemeenschap van goederen kan deze belasting middels uitstel voor onbepaalde tijd 50% lager uitvallen.