Vermogensoverdracht bij leven, met warme hand, is een geste die veel voldoening kan geven. De schenker is getuige van de besteding van de schenker en beleeft daarvan dus ook het plezier. Maar, afgezien van een herroepelijke schenking (die niet zo vaak voorkomt) blijft eens gegeven, altijd gegeven. Terugvragen is niet zo maar mogelijk. Dus 'bezint eer ge begint'.

Voordat u een schenking doet, is het verstandig om goed inzicht te krijgen in uw financiële positie , nu en in de toekomst.


In een eenvoudige situatie kunt u dit zelf  prima inschatten. Maar in wat complexere situaties (bijvoorbeeld als u een eigen bedrijf hebt of verschillende lijfrenten en pensioenen)  kunt u overwegen een financieel plan laten maken. Het doel van een financieel plan is juist om u een goed en systematisch inzicht te geven in het verloop van uw inkomsten en uitgaven, en ook inhet toekomstig verloop van uw vermogen, privé en zakelijk.

Mogelijke vragen waarop een financieel plan duidelijke antwoorden op geeft en waarvoor het aanbevelingen kan doen:

· Kan mijn gezin financieel gezien gewoon doorgaan als ik er niet meer ben ?

· Hoe kan ik het beste mijn lijfrentekapitaal inzetten ?

· Hoe hebben mijn samenlevingscontract/partnerschapsvoorwaarden invloed op mijn nalatenschap ?

· Hoe kan ik zorgen dat mijn nabestaanden minder erfbelasting betalen ?

· Sluiten mijn huwelijkse voorwaarden en testament nog aan bij mijn huidige wensen ?

· Is er ruimte voor vermogensoverheveling, bijvoorbeeld via schenkingen ?

Wij staan u graag terzijde bij het maken van zo’n plan met uw eigen financiële doelstelling.