Testament en erfenis

Ouders willen nog steeds graag weten of het financieel interessant is om het huis op naam van de kinderen te zetten. Dit is een lastige vraag. Aan de hand van onderstaande situatie willen wij u wijzen op de mogelijkheden. Daarbij gaan wij uit van de volgende gegevens:

De casus

Uitgegaan wordt van een geschat vermogen van de ouders, met een leeftijd van respectievelijk 73 en 71 jaar, van € 450.000; geen (hypothecaire) eigen woning schulden; en een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen.

Het vermogen bestaat uit een eigen woning met een WOZ-waarde, welke gelijk is aan de economische verkoopwaarde, van € 220.000 en overig vermogen uit sparen en beleggen van € 230.000.

Er is al een goed fiscaal georiënteerd testament. Zij genieten een pensioen. Deze ouders hebben 2 kinderen, met ieder een eigen woning. Daarop zit een eigen woningschuld van minimaal € 52.752.

Naar onze mening een uit de praktijk gegrepen situatie.


Wat kan nu nog gedaan worden ? Nu is het volgende scenario mogelijk:

In de praktijk speelt regelmatig de vraag wat je als ouder met een kind met een verstandelijke beperking, hierna verder te noemen: "het kind", moet regelen voor je erfenis ?

Dat speelt tegen de achtergrond van de vrees van de ouder dat alles wat hij nalaat door dat kind voor zijn verzorging gebruikt moet worden en daarmee binnen de kortste keren op is. Tenslotte leven we vandaag in de wereld van een terugtredende overheid en overheidsondersteuning.

Oftewel: Leg de waarde van de woning en van de daaruit resulterende erfdelen vast bij overlijden van een van de partners ten behoeve van de kinderen

Wanneer een van beide echtelieden overlijdt dan komt het vaak voor dat er een testament ligt waarin geregeld is dat de langstlevende echtgenoot de nalatenschap verkrijgt, maar tegelijkertijd een schuld krijgt aan de kinderen, ter grootte van hun erfdeel. Is er geen testament dan is dit zelfs wettelijk zo geregeld (wettelijke verdeling).