Er kan een situatie ontstaan waarin het – tijdelijk- niet mogelijk is zelf de wensen en praktische zaken te regelen. Dan is het prettig als een naaste dit kan overnemen. In een levenstestament kunt u vastleggen wat uw wensen zijn en wie deze mag uitvoeren. Denk aan het regelen van zorg, het betalen van de rekeningen en het beheer van de beleggingsportefeuille.

De opsteller van het levenstestament wijst een gevolmachtigde aan. Een persoon of instantie die uw belangen behartigt als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Dit kan de partner zijn, een zoon of dochter, maar ook een persoon, die u dit toevertrouwt. Voorheen waren hiervoor verschillende documenten nodig. Of werden, in goed vertrouwen, afspraken met personen of instanties gemaakt. Een levenstestament is een allesomvattend notarieel document waarin al dit soort wensen kunnen worden vastgelegd. Het geeft aan dat u serieus over de inhoud heeft nagedacht en zo niet over een nacht ijs gegaan bent. Het levenstestament kan geregistreerd worden in het Centraal Levenstestamentenregister. Dan is het altijd te vinden. Het kan ook altijd door u gewijzigd dan wel aangepast worden.


Vaak is een levenstestament een steun voor de omgeving. Bijvoorbeeld een partner of de kinderen. Het voorkomt zoekwerk in een tijd waarin de druk op de naasten vaak al groot is. Door vooruitdenken kunt u problemen voor zijn. Zo is het voor een partner niet altijd duidelijk hoe geld kan worden vrijgemaakt uit het vermogen voor het betalen van kosten van medische zorg en wie hiertoe bevoegd is.

Wij kunnen u adviseren over de inhoud van levenstestament en dit voor u opstellen. Meer informatie vindt u op de sites van EPN (Estate Planners Notariaat) en notaris.nl, waarnaar u kunt doorlinken. Schretlen Notaris is lid van EPN. www.epn-notaris.nl/home