karel schretlen

Karel Schretlen

Notaris

Karel Schretlen is afgestudeerd in Notarieel Recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Later heeft hij een aantekening Nederlands Recht en een graad in de bedrijfskunde (Open Universiteit en Stichting Leergangen Bedrijfskunde) gehaald. Hij heeft zich via post-doctorale specialisatieopleidingen (Grotiusacademie) gespecialiseerd in ondernemingsrecht, bedrijfsopvolging en nalatenschapsplanning. Hij is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat (EPN) en van de Vereniging van Notarieel Ondernemingsrecht Specialisten (VOC).

karel schretlen

Bert Recker

Belastingadviseur

Bert Recker is afgestudeerd in Fiscaal Recht aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg. Later heeft hij een opleiding Notarieel Recht (Katholieke Universiteit Nijmegen) en een academische graad in Financiële Planning (Universiteit van Amsterdam) gehaald.
Hij heeft zich via post-doctorale opleidingen (PAOB en Grotiusacademie) gespecialiseerd in belastingrecht voor MKB en vrij beroep, bedrijfsopvolging en nalatenschapsplanning. Hij is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en van het Register Estate planners. 

De gemeenschappelijke opleiding, interesse en ervaring betreft de Estate Planning. Bij de Grotius opleiding hebben wij elkaar leren kennen. Estate Planning kun je omschrijven als: Het regelen van de vermogensoverdracht naar de volgende generatie op fiscaal gunstige en ethisch verantwoorde wijze. Estate Planning bij ondernemers en Directeur Groot Aanndeelhouders (DGA) kent nog een extra dimensie. Vermogen zit daar meestal in het bedrijf én in privé. Omdat civieljuridische en fiscale regelingen die categorieën vermogen heel anders behandelen moet je daarmee bij de Estate Planning rekening mee houden.

Voorafgaand aan een goede planning worden een aantal voorvragen beantwoord. Het heeft allemaal te maken met een visie op de toekomst. Vragen zijn bijvoorbeeld: Waarvoor wil ik als persoon staan ? Hoe ga ik mijn leven de komende jaren inrichten ? Welke richting kiest mijn bedrijf met het oog op de toekomst ? Wie betrek ik daarbij ? Blijf ik een familiebedrijf of gaat mijn onderneming over in handen van derden ?

Antwoorden hierop vertalen zich onder meer in juridische en fiscale regelingen. Dit kan via het huwelijksvermogensregime, via schenkingen of via testamentaire voorzieningen. Maar ook in het kiezen van de juiste organisatie van de onderneming en het daarmee gemoeide vermogen, zoals bijvoorbeeld bij de opzet van een holdingstructuur of van een Stichting Administratiekantoor.

Estate Planning wordt in Nederland beoefend zowel vanuit de achtergrond van de notaris als die van de belastingadviseur. Belangrijk, maar vaak vergeten, is dat een Estate Plan ook moet passen binnen bijvoorbeeld een financieel of fiscaal plan. Daarom is het van belang dat de planner niet alleen zijn eigen vakgebied goed kent maar ook de taal van andere betrokkenen verstaat en spreekt.

Meerdere disciplines in één samenwerking combineren geeft daarmee extra toegevoegde waarde. Oplossingen vanuit meerdere denkrichtingen en invalshoeken zijn dan mogelijk en ook essentieel. Ook in de uitvoering van adviezen heeft dat belangrijke voordelen. De notaris heeft zijn netwerk met bijvoorbeeld deskundigen uit de vastgoed- en ondernemingspraktijk. De belastingadviseur heeft weer meer ervaring in de samenwerking met accountants en waarderingsdeskundigen. Het bundelen van die kennis, ervaring en contacten leidt ertoe dat beter en sneller een goede oplossing gevonden wordt. En dat de uitvoering van een advies beter op de daarbij betrokken beroepsgroepen afgestemd wordt. Communicatie tussen de diverse deskundigen, altijd een zwak punt bij complexe multidisciplinaire adviezen, is door de samenwerking beter gewaarborgd. Bekijk eens een van onze praktijkcases voor een sprekend voorbeeld.

Onze multidisciplinaire aanpak kan met name interessant zijn voor financieel planners, adviseurs en administratiekantoren die deze kennis niet allemaal in huis hebben, maar die een integraal advies op het gebied van bedrijfsopvolging en Estate Planning toch op een persoonlijke manier willen aanbieden aan hun clientèle. Wij vullen hun kennis graag aan. Voor deze groep, maar ook voor andere geïnteresseerden, verzorgen wij graag een lezing, discussie of bureaupresentatie.